Chancen er at du har kigget på denne titel og tænkt ved dig selv, hvad er ‘Insightful Gamification’ egentligt for en størrelse, og hvordan kan det hjælpe mig? Det vil denne artikel forsøge at give svar på. Først en gennemgang af hvad konceptet kan hjælpe med, og siden en nærmere forklaring af selve konceptet.

I sin simpleste format, kan ‘Insightful Gamification’ skabe bro mellem en virksomhed og deres kunder, som kunderne vil kunne bruge til at engagere sig i sine favorit brands, og virksomhederne vil få en ærlig indsigt i kundernes ønsker og præferencer

‘Gamification’ er på egne ben defineret som følger:

“Anvendelsen af spil-designelementer og spilprincipper i ikke umiddelbare spil sammenhæng.”

Og indsigt vælger vi at definere som følgende:

“Forståelsen af en specifik årsag og virkning inden for en bestemt sammenhæng, eller afgrænset område.”

Derfor har vi valgt at definere ‘Indsigtful Gamification’-begrebet som følger:

“Brugen af spil-designelementer og spilprincipper til at undersøge eller løse en specifik ‘årsag og virkning’ i en specifik kontekst.”

Forhåbentligt har vi fanget din interesse nu? Det er nemlig blevet tid til at diskutere hvordan ‘Insightful Gamification’ tages i brug og hvilken forskel det gør.

Sat lidt på spisen ville nogle måske sige at du ‘gamificere’ måden hvorpå du opnår indsigt blandt dine kunder, men hvordan adskiller det sig så fra eksempelvis spørgeskemaer, kunde interviews eller blot at kigge på statistikker?

Problemet med disse standardiseret tilgange til dataindsamling er at langt størstedelen af kunderne eller brugerne oftest finder det besværligt eller trættende at være en del af, og dette resultere i korrupte data, eller ligefrem halve sandheder. Altså data med begrænset kvalitet. Ofte er data indsamlingsprocessen forbundet med eksempelvis en konkurrence for at lokke brugerne til at deltage i indsamlingen og det er her ‘Insightful Gamification’ virkelig kommer til sin ret.

Tricket ligger i vores specielle brug af spildesign, da formålet med vores brug af spildesign er at etablere mål, regler og udfordringer, som ofte vil drive spillerne til at forsætte brugen, gennem motivation og lyst. I stedet for at tilføje en ekstern tilskyndelse til brug af produktet, kan selve spildesignet i sig selv, tilføje den motivation, der sikre at kunder og brugere gladeligt deler deres præferencer med dig. Brugerne og kunderne vil i gennem deres sjov med spillet eller oplevelsen, give en helt særlig og meget ærlig indsigt, der ellers kan være svær at opnå. For at opnå egen yderligere indsigt i netop ‘Insightful Gamification’ tager vi udgangspunkt i et tænkt eksempel, hvor vi ejer et fiktivt shoppingcenter.

Vores fiktive shoppingcenter har i omegnen af 70 butikker. Når det er den travleste periode i centeret, oplever visse butikker dog at deres salg falder omkring 30%, mens andre butikker oplever en stigning i deres salg på omkring 40%. Dette kan føles mærkværdigt, i det man kunne forestille sig at alle, eller langt de fleste butikker ville opleve en umiddelbar stigning i salget, i de travleste perioder – Du ønsker at få undersøgt sagen. Du hyrer Fenrir Game Studio til at bygge en løsning baseret på ‘Insigtful Gamification’ for at få en bedre forståelse for dette fænomen. Vi udvikler derfor et spil til vores shoppingcenter, hvori brugerne bruger deres GPS til at bevæge sig rundt i et virtuelt shoppingcenter, som til afveksling ligner vores. Jo mere en spiller bevæger sig, jo flere point får spilleren, og disse point kan omsættes til rabat eller små gaver i forskellige butikker.

Med udgangspunkt i den indsamlede data, ser vi en tydelig tildens til at meget få folk bevæger sig igennem hele centeret, som det ellers er normalt, i netop ‘prime time’. Efter observationer med udgangspunkt i den indsamlede data, viser det sig at folk ikke besøger bestemte steder i centeret, i det disse områder simpelthen er for proppet eller ligger for langt fra en indgang, og folk besøger derfor kun de bedst placeret butikker.

Løsningen vi kunne forsøge nu, var at opdatere den allerede installerede app hos folk. For nu at opnå de bedste rabatter og flest point, er brugerne nu nødsaget til at besøge bestemte butikker, eller gå til områder, hvor der ikke allerede i forvejen er mange mennesker. Dette kunne resultere i et anderledes ‘flow’ i shoppingcenteret og sørge for en bedre fordeling gennem centeret.

Denne simple ændring i spillets design, kan nu motivere og engagere spillerne til at bevæge sig mod netop de butikker eller områder i centeret, hvor netop de kan opnå rabatter. Og her begynder det at blive interessant, da den data vi indsamler fra GPS signaler, nu kan bruges til at ændre flowet i vores center, med brugen af kunstig intelligens, eller give folk hvad de helst vil have.

Så for blot at runde denne artikel af, er her hvad vi fokusere på med vores ‘Insigtful Gamification’ løsninger, og hvordan vi bruger dem, her hos Fenrir Game Studio:

  • Vi bliver præsenteret for en ‘case’ vi vil undersøge eller et problem der skal løses
  • Vi vi designer og udvikler en prototype der vil danne grundlag for en diskussion om retning for yderligere udvikling
  • Vi udvikler et fuldt funktionsdygtigt spil eller oplevelse til den ønskede platform, med regler og mål overens med jeres ønsker
  • Vi udvikler det færdige produkt, og begynder indsamlingen af de ønskede data
  • Vi analysere den indsamlede data og præsentere jer for en rapport over vores fund
  • Vi bruger den nyfundet indsigt til at løse problemet, eller forbedre oplevelsen

‘Insightful Gamification’ er alt i alt det spændende værktøj og en mulighed særligt udviklet til at give jer den bedste tænkelige indsigt i jeres kunders behov, og hele tiden være et skridt foran konkurrenterne.

Kategorier: Design

0 Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *